Snelle service
Topkwaliteit
Evaluatie van de klant
0
Flexibele facturering
Vind ons

Garantie

Voor het houten huis (verder aangeduid als het Product) geldt een garantie van vijf jaar. Reparatie of vervanging van het product tijdens de garantieperiode verlengt de garantieperiode niet en biedt geen nieuwe garantie met een nieuwe garantieperiode. De garantie voor vervangen of gerepareerde artikelen tijdens de garantieperiode (wanneer de vervanging of reparatie wordt beschouwd als het verhelpen van defecten) vervalt op dezelfde dag als de productgarantie. Indien dwingende wettelijke normen andere garantievoorwaarden voorschrijven, zijn deze van toepassing.


1. Algemene garantievoorwaarden


1.1. Het Product moet worden gekocht bij de fabrikant of een door de fabrikant geautoriseerde distributeur (verder aangeduid als de Verkoper). De eindgebruiker van het Product (verder aangeduid als de Koper) moet de eigenaar zijn van het Product voordat de garantie wordt gegeven.
1.2. De Koper moet ervoor zorgen dat het Product wordt gebruikt voor het beoogde doel en geschikt is voor constructie en gebruik op de beoogde locatie.
1.3. De garantieperiode begint te lopen vanaf de datum van overdracht van de bouwresultaten door de Verkoper aan de Koper (wanneer de bouw werd uitgevoerd door middel van een contract) of vanaf de dag van voltooiing van de bouw (wanneer de bouw werd uitgevoerd door middel van de gemengde methode). Als de installatie van het Product en andere werkzaamheden niet worden uitgevoerd door vakmensen van de Verkoper, gaat de garantie in dat geval in op het moment van levering van het Product aan de Koper of op het moment van ondertekening van het document (cognossement) ter bevestiging van het vrachtvervoerscontract, of op het moment van ondertekening van de akte van aanvaarding overdracht van het Product.
1.4. De garantie is alleen geldig als de Koper de installatie instructies strikt heeft opgevolgd bij het installeren van het Product. De Verkoper moet op voorhand op de hoogte worden gebracht van alle wijzigingen aan het Product die worden aangebracht na het moment van aanvaarding-overhandiging van het Product.
1.5. Een mogelijk defect in het ontwerp van het Product of een defect en/of ontbrekend element, waarvan de reikwijdte niet valt onder Clausule 2 van deze Productgarantie, wordt afgehandeld onder de garantie.
1.6. De Koper moet de Verkoper onmiddellijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na de datum van ontdekking van de niet-naleving, op de hoogte stellen van de niet-naleving van de product kwaliteitseisen.
1.7. Bij het indienen van een claim bij de Verkoper met betrekking tot een garantie claim, moet de Koper een of meer foto's indienen waarop het defect van het Product te zien is, een beschrijving van het defect van het Product, de naam van het project van het Product en het serienummer dat wordt verstrekt door de UID (unieke identificatiecode) van het Product (dit nummer wordt vermeld in de installatie-instructies en andere documenten van het Product).
1.8. De verantwoordelijkheid van de Verkoper tijdens de garantieperiode is beperkt tot het Productelement met een defect, dat moet worden verwijderd onder de voorwaarden van de Productgarantie. De Koper en de Verkoper komen overeen dat het defect aan het Product zo snel mogelijk wordt verholpen.
1.9. De Verkoper is niet aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade die niet aan de Verkoper kan worden toegerekend. In geval van twijfel behoudt de Verkoper zich het recht voor om het incident langer dan 14 dagen te onderzoeken en, naar eigen goeddunken, deskundigen in te schakelen om vast te stellen of het Product is geïnstalleerd volgens de verstrekte installatie instructies en of er sprake is van omstandigheden als bedoeld in artikel 2 van deze Productgarantie die niet van toepassing zijn op de garantie, en de Koper hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
1.10. Vervangen Productelementen worden eigendom van de Verkoper.


2. Uitsluiting van garantie


Deze garantie is niet van toepassing op:
2.1. Schade veroorzaakt door onjuiste opslag van het Product nadat het aan de Koper is overhandigd (onder invloed van weersomstandigheden, in contact met de grond of in verwarmde ruimten) en/of schade veroorzaakt tijdens transport en installatie van het Product. Schade die is ontstaan tijdens het transport (als het Product is afgeleverd bij de woning of een ander adres van de Koper) en die kan worden vastgesteld voordat de goederen in ontvangst zijn genomen (d.w.z. voordat het Product uit het voertuig is gehaald), wordt vastgelegd door het maken van een of meer foto's, die worden overgedragen aan de Verkoper.
2.2. Voor kleine transportschade aan Productelementen die geen invloed hebben op de functionaliteit van deze elementen, als het juiste visuele uiterlijk kan worden hersteld (bijv. door een afgebroken hoek van hout te lijmen).
2.3. Voor fouten gemaakt tijdens de installatie van het Product, wanneer het installatiewerk is uitgevoerd door de Koper, indien:


1.    Installatie instructies niet werden opgevolgd tijdens de installatie van het Product;
2.    Bij de installatie van het Product geen rekening is gehouden met weersomstandigheden (harde wind, sneeuw, ijs of regen) die het Product zouden kunnen beschadigen;
3.    De afstand tussen de bovenrand van de productfundering of het eerste wandelement minder is dan 40 mm;
4.    De buitenrand van de rij van de onderste wand van het product wordt niet 5 mm voorbij de buitenrand van de funderingen is geïnstalleerd;
5.    Het frame onder het product is niet glad en/of vierkant is;
6.    Er geen vochtwerende barrière is geïnstalleerd tussen de fundering en de structuur van het product;
7.    Binnen 14 dagen na installatie moet het volledige Product, inclusief deuren en ramen, volgens de instructies voor opslag en gebruik van het product aan beide zijden behandeld worden met een houtverduurzamingsmiddel (zodat ze niet van kleur veranderen, buigen en uitzetten, schimmelen en rotten), niet bedekt zijn met een houtverduurzamingsmiddel. Bij het kiezen van beschermingsmaatregelen voor hout moet je een expert en/of verfverkoper raadplegen. Het moet benadrukt worden dat impregneren niet voldoende is om hout te beschermen;
8.    Om de duurzaamheid van het product te garanderen, het niet voldoende is beschermd tegen weersinvloeden, bijvoorbeeld door dakstrips en bevestigingsstrips, ankers, stormbalken of andere middelen, zelfs als de genoemde accessoires niet zijn opgenomen in het houten huis bouwpakket;
9.    Vreemde voorwerpen stevig aan de wand van het product zijn bevestigd, waardoor het product niet normaal kan drogen, krimpen, bezinken of uitzetten volgens de instructies van het product voor opslag en gebruik;
10.    Bij het installeren van de dakplanken geen uitzettingsvoeg van 1-2 mm is voorzien;
11.    Bij het installeren van het Product de onderste dakbedekking niet is geïnstalleerd (als deze is inbegrepen in het bouwpakket).
2.4. Voor wijzigingen aan het Product op initiatief van de Koper, die zowel de gedeeltelijke als de         volledige montage en werking van het Product kunnen beïnvloeden.
2.5. Voor hout als natuurlijk materiaal:
1.    Voor houtuitzetting, krimp (5% van breedte en dikte), kleurverschillen en rotatie en buiging van elementen, die geen van alle de installatie en het gebruik van het Product verstoren;
2.    Vertakkingen in de Productelementen die de stabiliteit niet schaden;
3.    Voor niet-geschaafde delen van het product, scheuren en andere kleine beschadigingen, als deze gebreken verborgen zijn onder de uiteindelijke afwerking na installatie (bijv. bij het draaien van de planken of het aanbrengen van de dakbedekking);
4.    Voor gezonde knoesten en zwarte knoesten die niet zijn uitgevallen - deze zijn beschikbaar in de elementen van de constructie van het product;
5.    Voor kleine scheurtjes of barsten in het hout (als gevolg van uitdroging), die niet door de elementen heen zijn gedrongen en de stabiliteit van de structuur van het product niet verstoren;
6.    Voor holtes in productelementen;
7.    Voor houten elementen verbonden met deuvels.
2.6. Voor schade die te maken heeft met normale slijtage van het Product (bijvoorbeeld tekenen van slijtage op vloerplanken of dorpels).
2.7. Voor glaselementen, glaseenheden, die mechanisch beschadigd zijn door de Koper, gebroken, thermisch of door drukverschil.
2.8. Voor normale fysische verschijnselen (zoals vochtcondensatie door een groter verschil in binnen- en buitentemperatuur en overmatige vochtigheid. Dit treft meestal de ramen of hoeken van het Product (er kunnen vlekken of schimmel ontstaan). Dit kan alleen worden vermeden door verwarmings- en ventilatiesystemen te gebruiken).
2.9. Schade als gevolg van onvoorziene factoren (zoals vandalisme, overstroming, storm of tornado).
2.10. Voor elementen van het Product die geïnstalleerd zijn in een omgeving die ongeschikt is voor het Product (overmatige vochtigheid, temperatuurverschillen, enz.). Houten deuren zijn bijvoorbeeld niet ontworpen voor natte ruimtes (zoals badkamers of sauna's). Als je ze in een vochtige omgeving gebruikt, kunnen ze te veel buigen of uitzetten, waardoor ze minder goed werken.
2.11. Schade veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik van het Product (bijvoorbeeld een toegangsdeur die kan worden geopend door wind of storm en tegen de wand van het Product slaat. Dit kan leiden tot kapotte scharnieren of scheuren in het hout. Om dit te voorkomen, raadt de verkoper aan om vergrendelingen of steunen (niet meegeleverd) te gebruiken).
2.12. Krimphout voor ongelakte houtverbindingen.


3. De koper verliest het recht op garantie in de volgende gevallen


3.1. De defecte onderdelen zijn al geïnstalleerd of geschilderd, hoewel het defect in het onderdeel of de onderdelen van het product al vóór de installatie opgemerkt had kunnen worden.
3.2. De Koper verstrekt de Verkoper onjuiste of onvoldoende gegevens over het Product of de garantiegebeurtenis of verstrekt geen documenten die de aankoop van het Product bevestigen.

maestrotuinhuizen.nl
TimberCabins

Timber Cabins gebruikt vier soorten cookies.

Door verder te surfen gaat u akkoord met de noodzakelijke cookies. U kunt ook het gebruik van andere cookies accepteren. Meer informatie over cookies en hoe wij ze gebruiken kunt u vinden in onze Cookie Notice Privacy and Cookie Policy. Privacybeleid